پروتز متحرک

پروتزهای متحرک

زمانی که تعدادی از دندان ها از دست میروند و بیمار تمایلی به کاشت ایمپلنت دندان ندارد و یا به ...