پروتزهای دندانی

متخصص پروتزهای دندانی ، زیبایی و ایمپلنت

قبولی در این تخصص نیاز به رتبه بالایی در آزمون ورودی رزیدنتی دارد، و حوضه بسیار وسیعی را درمانها را ...