لیست قیمت پروتز متحرک دندان

پروتزهای متحرک

زمانی که تعدادی از دندان ها از دست میروند و بیمار تمایلی به کاشت ایمپلنت دندان ندارد و یا به ...

پروتز های ثابت

پروتز های ثابت شامل موارد زیر هستند: روکش پی اف ام یا فول سرام یا فول متال بریج های پی ...