عوارض ایمپلنت

فلوشیپ تخصصی ایمپلنت

جهت تحصیل در این دوره ایمپلنت فرد نه تنها باید متخصص در یکی از رشته های پروتز های دندانی، جراحی ...