ایمپلنت کل دندانها

عوارض بی دندانی چیست؟

وجود دندانها نه تنها باعث توانایی جویدن و لذت بردن از غذا است بلکه باعث زیبایی چهره هم میباشد، چرا ...

چه روشهایی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته وجود دارد؟

با از دست رفتن دندانها و بی دندانی علاوه بر مختل شدن توانایی جویدن و تکلم، به تدریج زیبایی صورت ...