en

پروتزهای دیجیتال

در روش معمول برای ساخت روکش، بریج، اینله و آنله قالبگیری از دندانها صورت میگیرد. علارغم در دسترس بودن مواد قالبگیری بسیار دقیق و بدون بو باز هم پروسه قالب گیری برای بیمار ناراحت کنندست خصوصا اگر حالت تهوع هم داشته باشد. در روش دیجیتال با استفاده از اسکنرهای دهانی پیشرفته دندان و دهان بیمار اسکن شده و اطلاعات لازم جهت ساخت پروتز به نرم افزار منتقل میشود. سپس در نرم افزار روکش یا آنله یا …  طراحی و نهایتا توسط دستگاه کدکم پروتز ساخته میشود. گاهی میتوان تمام این مراحل که به طور عادی ۲تا ۳ هفته طول میکشد در یک روز انجام داد.

برای ساخت روکش ایمپلنت هم میتوان ایمپلنت را اسکن نمود و روکش را به روش دیجیتالی با سرامیک های بسیار زیبا ساخت.

مزیت دیگر این تکنیک با توجه به حذف قریب الوقوع آمالگام (فلز سیاه رنگ در ترمیم و پرکردن دندانها)، با روش دیجیتال ترمیم های همرنگ سرامیکی با زیبایی و استحکام و دوام فوق العاده می توان ساخت… مطالب بیشتر