en

ایمپلنت دیجیتال

در روش معمول درمان ایمپلنت پس از تهیه رادیوگرافی و ارزیابی های قبل از عمل درمان ایمپلنت انجام می شود. در روش دیجیتال قبل از عمل ارزیابی های بیشتری صورت میگیرد و توسط نرم افزارهای بسیار پیشرفته، محل ایمپلنت، طول  و قطر آن تعیین میشود. سپس این اطلاعات به دستگاههای بسیار پیشرفته و دقیق کدکم یا پرینترهای سه بعدی و یا دستگاههای استریولیتوگرافی منتقل شده و بر اساس استخوان و فک بیمار طراحی صورت گرفته در نرم افزار یک راهنمای جراحی یا شابلون (یا اصطلاحا سرجیکال گاید) ساخته میشود. در روز جراحی از این گاید جراحی جهت کاشت ایمپلنت ها در بهترین موقعیت و زاویه و با دقیق ترین طول وقطر استفاده میشود. یکی از مزایای مهم این گایدها این است که گاهی در صورت خوب بودن استخوان بیمار میتوان بدون برش لثه ایمپلنت را کاشت و بیمار درد و ناراحتی بسیار ناچیزی خواهد داشت و اصطلاحا جراحی بدون برش، بدون بخیه و خونریزی خواهد بود. از دیگر مزایای آن کاهش عوارض جراحی مثل صدمه به عصب و سینوس و دندانهای دیگر بیمار است. نکته دیگر اینکه خیلی مواقع میتوان پروتز بیمار را از قبل با دستگاه کدکم ساخت و روز کاشت ایمپلنت روکش را هم نصب کرد و بیمار دوره بی دندانی نخواهد داشت… مطالب بیشتر